Kultainen Noutaja on itsenäinen sosiaalialan ammattilaisista koostuva toimija. Tarjoamme lastensuojelun ohjaajatyötä erilaisiin kriisitilanteisiin. Haastava tilanne voi johtua haastavasti käyttäytyvästä lapsesta tai nuoresta, sekä lastensuojelun resurssin puutteesta akuutissa ja yllättävässä tilanteessa. Ohjaustyötä tehdään myös tilanteissa, joissa lapsi omalla toiminnallaan vaarantaa vakavasti omaa tai toisen ihmisen henkeä, terveyttä tai kehitystä. Työtämme ohjaavat koulutus, kokemus, lastensuojelulaki (417/2007) ja sosiaalihuoltolaki (1301/2014).